Деца и портрети

Портрети от 21 век през призмата на моята сетивна система.